Who’s Coming

Only those for whom we have received banquet payment are shown in the banquet column. If you have reserved with Dave but he has not yet received payment that’s why you are not shown as a Y in the banquet column.

NAME + INITIALBANQUETPROVINCE / STATE
Brooke AYBC
Susan AYIL
Patricia AYMI
Erin BYNY
Rand BYNY
Myra BMI
Mark BYMI
Tom BVA
Heather BON
Vicky BON
Morva BYMB
Steve BYVA
Carolyn BON
Kenneth BYNJ
Ingrid de BYON
Margaret BMI
Blind Lemming CYCO
Dave CYMB
Susan CYNJ
Eric CIA
Elizabeth CIA
Juanita CYOH
Lauren M. CYTN
Peter CON
Sharon CON
Catherine CON
Mary CYAL
Ellen DYNJ
Jan DIL
Anka DON
Marcos DYWA
Allison DON
Gary EYMD
Sam EMD
Sheryl EYMD
Peter EYVA
Cat FYTN
Shirley J. FYCO
James FIL
Dave GYON
Jane GYON
Thorsten GYGER
Bruce GON
Annie GON
Aidan GMO
Sandra GYMO
Daniel GYIL
Gabriel GIL
Teresa GYIL
Franklin GYGER
Ann GON
Trace HYOH
Dave HYON
Judith HYON
Sally HYON
Robin HYNH
Kathy HIL
Shawna JYWA
Kaypo JON
Sue JYON
Tipper JON
Tom JYON
Janet JYON
Joseph KYMA
Deborah KSC
Larry KSC
Ellen KYNY
Walter KYON
Jodi KYON
Ellen KYMA
Joshua KYNY
Diane LON
Ken LYON
Elizabeth LIL
Grace LYWA
Bill LCA
Sue LIL
Karen LON
Spencer LYMA
Inge LON
Bran MMB
Nancy MON
Sean MON
S.J. MON
Duncan MON
Cathy MIL
Patrick MIL
Maya MYVA
Phil MYON
Jason NIL
Debbie OON
Lisa PYNY
Stacey PYON
Crystal PYVA
Alan PYMB
Joel PON
Bill RYIL
Gretchen RYIL
Julie RIL
Katie RIL
Caterina RYOH
Howard SYON
Joey SCA
Kathleen SYCO
Sharon SIL
Harold SYNY
Gabi TYON
Jonathan TYNH
Emily VYOH
Vikki WON
Art WWI
Cynthia WWI
Peggi WYON
Dave WYNY
Anne WYUK
James WUK
Mike WYUK
Roger WON
Clark WMI
Alyssa WON
Hadfield WON
Debra YON