Who’s Coming

Only those for whom we have received banquet payment are shown in the banquet column. If you have reserved with Dave but he has not yet received payment that’s why you are not shown as a Y in the banquet column.

NAME + INITIALBANQUETPROVINCE / STATE
Brooke ABC
Jerrie AGA
Susan AYIL
Patricia AYMI
Susanne AYGER
Erin BYNY
Rand BYNY
Myra BMI
Mark BYMI
Mary BOH
Heather BON
Vicky BON
Morva BYMB
Steve BVA
Carolyn BON
Kenneth BYNJ
Ingrid de BYON
Margaret BMI
Blind Lemming CYCO
Matthew CYBC
Dave CYMB
Susan CYNJ
Lauren M. CYTN
Heather DON
Ellen DYNJ
Jan DIL
Eric DMN
Jen DMN
Anka DON
Marcos DYWA
Katy DYGER
Allison DYON
Gary EMD
Sam EMD
Sheryl EMD
Peter EVA
Cat FTN
Clif FYMI
James FIL
Dave GYON
Jane GYON
Thorsten GYGER
Bruce GON
Gabrielle GYOH
David GYUK
Annie GON
Aidan GMO
Sandra GYMO
Tim GYCA
Kevin GON
Daniel GYIL
Gabriel GIL
Teresa GYIL
Trace HOH
John HNY
Dave HYON
Judith HYON
Sally HYON
Randy HMD
Juliane HGER
Kathy HIL
Valerie HYUK
Leslie HYON
Tanya HYON
Rachael HYON
Shawna JYWA
Sue JYON
Tom JYON
Caroline JYON
Janet JYON
Joseph KYMA
Michael KYGER
Sabine KYGER
Deborah KYSC
Larry KYSC
Ellen KYNY
Mark KYNY
Walter KON
Jodi KYON
Ellen KYMA
Joshua KYNY
Ken LYON
Elizabeth LIL
Grace LYWA
Sue LIL
Spencer LYMA
Inge LON
Kari MON
Steve MYGER
Sibylle MYGER
Nancy MON
Sean MON
Sebastian MON
Cathy MYIL
Patrick MYIL
Maya MVA
Phil MYON
Erica NYOH
Jason NIL
Donald NCA
Debbie OYON
Ola OON
Karen PYON
Lisa PYNY
Stacey PON
Crystal PVA
Alan PYMB
Joel PON
Bill RYIL
Gretchen RYIL
Julie RIL
Katie RIL
Howard SYON
Joey SCA
Steve SYOH
Kathleen SYCO
Harold SYNY
Alan TCA
Betsy TYWA
Dave TON
Gabi TYON
Christiane UYGER
Vikki WON
Art WWI
Peggi WYON
Dave WYNY
Doreen WON
Roger WON
Clark WMI