Who’s Coming

Only those for whom we have received banquet payment are shown in the banquet column. If you have reserved with Dave but he has not yet received payment that’s why you are not shown as a Y in the banquet column.

NAME + INITIALBANQUETPROVINCE / STATE
Jerrie AGA
Susan AYIL
Patricia AYMI
Theresa BYCO
Erin BNY
Rand BNY
Myra BMI
Heather BON
Vicky BON
Morva BYMB
Steve BVA
Carolyn BON
Kenneth BNJ
Ingrid de BYON
Margaret BMI
Blind Lemming CYCO
Chris CON
Dave CYMB
Susan CNJ
Ellen DNJ
Ashley DYOH
Jan DIL
Eric DMN
Jen DMN
Allison DON
Gary EMD
Sam EMD
Sheryl EMD
Cat FTN
James FIL
Jane GYON
Thorsten GYGER
Bruce GON
Gabrielle GYOH
Annie GON
Aidan GMO
Sandra GMO
Kevin GYON
Daniel GYIL
Franklin GYGER
Ann GON
Peter HYON
Dave HYON
Judith HYON
Sally HON
Jessica HYOR
Randy HMD
Juliane HYGER
Kathy HIL
Tanya HON
Rachel HYON
Sue JYON
Tom JYON
Caroline JYON
Janet JYON
Joseph KYMA
Larry KYSC
Louise KON
Jodi KON
Ellen KYMA
Joshua KNY
Diane LON
Ken LON
Elizabeth LIL
Grace LYWA
Sue LIL
Karen LON
Christian LYOR
Spencer LYMA
Inge LON
Sibylle MYGER
Hollyanna MYOR
John MRI
Nancy MON
Sean MON
Sebastian MON
Phil MYON
Mathew MIL
Jason NIL
Donald NYCA
Debbie OYON
Karen PON
Lisa PNY
Tasia PYON
Crystal PVA
Jordan PON
Alan PYMB
Joel PON
Howard SYON
Joey SCA
Kathleen SYCO
Gabi TON
Christiane UYGER
Kristen VYNC
Scott VYNC
Art WWi
Cynthia WWi
Peggi WON
Roger WON
Clark WMI
Elizabeth WON
Steve WON
Rob WYWA